UCS Turkey

Audit Tool
Nedir?

Genesys sistemi üzerinde yapılan tüm konfigürasyon değişikliklerini denetlemek, hata durumunda kurtarmak üzere geliştirilmiş bir araçtır. 

Audit Tool, Genesys sistemi üzerinde yapılan tüm değişiklikleri kayıt altına alır ve böylece operasyonu kolaylıkla düzenlemenize yardımcı olur.

Audit Tool
Audit Tool

AUDIT TOOL NELER YAPAR?

• Genesys sisteminde, hangi bilgisayardan, hangi kullanıcı hesabı ile hangi değişiklikler yapılmış kayıt altına alır.

• Sistemde yapılan toplu konfigürasyon değişikliklerini aynı sırada tekrar geri alarak, ilgili zaman dilimindeki çalışma konfigürasyonuna geri dönüşü sağlar.

• Genesys lisans dosyasını sisteme yükler ve teknik lisans kontrolü bulunan Genesys bileşenlerinin en yüksek lisans kullanımlarını raporlar.

Bize danışmak
ister misiniz?